Αν έχει πέσει η απόδοση του Laptop Netbook Tablet " κολλάει " την ώρα που εργάζεστε σε αυτόν και παρουσιάζει διαφορές δυσλειτουργίες και γενικά άλλα πατάτε και άλλα κάνει , τότε μάλλον ήρθε η ώρα να κάνουμε ένα φρεσκάρισμα με ένα FORMAT του συστήματος σας.

Εμείς θα κάνουμε επανεγκατάσταση του λογισμικού σας συστήματος (αν αυτό θεωρηθεί αναγκαίο).

Χωρίς να φοβάστε αν χαθούν τα πολύτιμα αρχεία σας